Stabilizacja gruntu, podłoża

stabilizacja posadzek

Stabilizacja posadzek i gruntu

Stabilizacja posadzek i gruntu jest najczęściej stosowana na halach magazynowych, po których poruszają się wózki widłowe.

Płyty posadzki przemysłowej pod ciężarem pojazdów mogą zacząć się uginać. Dzieje się tak najczęściej na skutek nieprawidłowego zagęszczenia warstw podposadzkowych lub obciążeń, którym jest poddawana posadzka.

Dochodzi wtedy często do efektu „klawiszowania” posadzki podczas przejazdu np. wózka widłowego. Pojawienie się tego zjawiska może zagrażać bezpieczeństwu pracy na hali lub uniemożliwić dalszą pracę wózków widłowych.

Z sytuacją klawiszowania płyt możemy spotkać się również na przejazdach drogowo-tramwajowych, płytach drogowych autostradach, czy lotniskach.

stabilizacja posadzek

Sposoby wykonywania stabilizacji posadzki

Podbicie płyty

Podbicie płyty, czyli poprzez wypełnienie pustki powstałej na skutek osiadania gruntu, materiałem na bazie cementu Materiał aplikuje się poprzez wywiercone na wylot otwory prostopadle do posadzki. Materiał aplikowany jest pod niewielkim ciśnieniem, tak aby jedynie wypełnił ubytki. Strefa prac może być oddana do użytku i ruchu kołowego po upływie ok. doby.

Żywice poliuretanowe

Żywice poliuretanowe umożliwiają znacznie szybsze oddanie do użytku i obciążenie ruchem niż w przypadku mikrocementów , bo nawet po ok. 40 minutach po wykonaniu prac. Metoda z uwagi na właściwości żywicy, takie jak kontrolowana spienialność i rozrost, umożliwia podnoszenie zapadniętych płyt. Płytę podnosi się za pomocą odpowiednich urządzeń i przy obecności wykwalifikowanego inżyniera, który kontroluje docelowy poziom płyty. Metodę stosuje się m.in. na pasach startowych lotniska, torowiskach tramwajowych, kolejowych i drogach.

rozluznienie gruntu

Rozluźnienie gruntu

W przypadku rozluźnienia gruntu istnieje możliwość jego stabilizacji poprzez iniekcję żywicą geopolimerową. Iniekcja odbywa się przy zastosowaniu lanc i pomp iniekcyjnych o dużej wydajności pracy. Aplikacja żywicy w rozluźniony grunt następuje w oparciu o przygotowany wcześniej plan rozmieszczenia i głębokości otworów.

Oprócz wzmocnienia gruntu i przywrócenia jego parametrów niezbędnych dla dalszej eksploatacji- jesteśmy w stanie wypoziomować wierzchnią warstwę (t.j. płyty drogowe, płyty lotniskowe, trakty tramwajowe i kolejowe, posadzki przemysłowe) z dokładnością co do 1 mm.

Co zyskujesz pracując z KW SYSTEM?

Czas

Oferujemy specjalistyczną usługę, którą zajmujemy się 12 miesięcy w roku, co zapewnia dobrą organizację, sprawne wykonanie i dotrzymanie terminów.

Pieniądze
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzasz specjalistom, którzy dbają, abyś zapłacił tylko raz!
Spokój

Dobrze wykonane i odtworzone izolacje przeciwwilgociowe to spokój na lata. Możesz nam zaufać.