Osuszanie budynków

Nasza firma zajmuje wiodącą pozycję na rynku hydroizolacji i iniekcji w północno-wschodniej Polsce. Nieustannie poszerzamy nasze doświadczenie o nowe realizacje.

Firma

Działamy w całej Polsce

Specjalizujemy się w usługach z zakresu osuszania, hydroizolacji, uszczelniania obiektów budownictwa nowego, zabytkowego i przemysłowego.

Odtwarzamy wadliwe lub zdegradowane na skutek upływu czasu izolacje poziome i pionowe budynków, bardzo często zabytkowych. Usuwamy m.in. przyczyny podciągania kapilarnego wód gruntowych i wilgoci murów metodą iniekcji niskociśnieniowej (przepony poziome).

Świadczymy usługi w nowym budownictwie przy uszczelnianiu przecieków w konstrukcjach betonowych (rysy, pęknięcia, przerwy robocze, dylatacje). Doszczelniamy piwnice, szyby windowe, garaże podziemne, zbiorniki, baseny, obiekty inżynierii drogowej i mostowej oraz inne rodzaje obiektów budowlanych.

Dobrze wykonane i odtworzone izolacje przeciwwilgociowe to spokój na lata.

Oferta

Do grona zadowolonych klientów należą w szczególności Generalni Wykonawcy, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości, Deweloperzy, Instytucje Użyteczności Publicznej, Jednostki Wojskowe, Muzea, Szkoły, Kościoły, Zakłady Produkcyjne i Przemysłowe.

Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa

Stosowana jest na rysach, pęknięciach, stykach, przerwach roboczych konstrukcji betonowych, przepustach instalacyjnych.
iniekcja kurtynowa

Iniekcja kurtynowa

Iniekcja kurtynowa jest stosowana przede wszystkim w przypadku budynków podziemnych, takich jak piwnice, garaże podziemne, tunele itp.
izolacja pionowa

Izolacja pionowa

Zwana także izolacją fundamentów wykonywana jest zazwyczaj z grubowarstwowych mas bitumiczno-kauczukowych, mikrozapraw uszczelniających.

Izolacja pozioma muru

Metoda iniekcji znana od lat w budownictwie powszechnym i zabytkowym stosowana do odtwarzania izolacji poziomej murów przeciw wilgoci.
stabilizacja posadzek gruntow

Stabilizacja posadzek i gruntu

Stabilizacja posadzek jest najczęściej stosowana na halach magazynowych, po których poruszają się wózki widłowe.

tynki renowacyjne

Tynki renowacyjne

Tynki renowacyjne dedykowane są do zawilgoconych murów i powierzchni, które przez długi czas były narażone na szkodliwe działanie wilgoci.

Iniekcji

Hydroizolacji powłokowych

Wykopów i wymiany gruntów