Izolacja pionowa

izolacja pionowa

Izolacja ścian fundamentowych

Izolacja pionowa ścian fundamentowych, popularnie zwana także izolacją fundamentów wykonywana jest zazwyczaj z grubowarstwowych mas bitumiczno-kauczukowych (tzw. masy KMB) lub mikrozapraw uszczelniających (tzw. szlamy).

Materiały z jakimi możemy się ponadto spotkać przy wykonywaniu izolacji pionowej to masy polimerowo-bitumiczne, membrany samoprzylepne czy papy termozgrzewalne. Przy czym zastosowanie pap termozgrzewalnych przy izolacji pionowej ścian fundamentowych w obecnych czasach jest już znikome.

Izolacją pionową nazywane są najczęściej prace polegające na odkopaniu budynku z zewnątrz i wykonaniu na powierzchni ścian fundamentowych powłoki hydroizolacyjnej. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie budynku przed przenikaniem wilgoci (izolacja przeciwwilgociowa) lub wody (izolacja przeciwwodna) pochodzącej z gruntu lub opadów atmosferycznych.

Należy dołożyć wszelkich starań aby prawidłowo przygotować podłoże pod hydroizolację, dotrzymywać reżimów technologicznych m.in. w zakresie czasu schnięcia i grubości nakładanych warstw. Podczas zasypywania wykopu po wykonanej hydroizolacji należy wykluczyć ryzyko jej uszkodzenia przy zagęszczaniu warstw gruntu.

Nasza praca w liczbach

Iniekcji

Hydroizolacji powłokowych

Wykopów i wymiany gruntów