Iniekcja ciśnieniowa

Uszczelnienia przecieków wody

Iniekcja ciśnieniowa służy m.in. do uszczelniania przecieków wody, które pojawiają się głównie w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, np. w garażach podziemnych, tunelach, szybach windowych czy zbiornikach.

Stosowana jest na rysach, pęknięciach, stykach, przerwach roboczych konstrukcji betonowych, przepustach instalacyjnych.

Uszczelnienie metodą iniekcji ciśnieniowej można wykonywać zarówno w porze suchej, gdy wyciek nie jest aktywny, jak i podczas aktywnego wycieku.

Najczęściej stosowanymi materiałami do iniekcji ciśnieniowej są żywice akrylowe (tzw. żele) oraz żywice poliuretanowe.

Czytaj więcej

W naszej ofercie znajduje się profesjonalna iniekcja ciśnieniowa fundamentów. Przeprowadzamy ją zgodnie z najlepszymi standardami branży budowlanej, szczególną uwagę zwracając na bezpieczeństwo budynków i trwałość wdrażanych rozwiązań. Zatrudniani przez nas specjaliści wielokrotnie zajmowali się iniekcją rys w betonie. Dysponują nowoczesnym sprzętem i wysokiej jakości materiałami do uszczelniania konstrukcji betonowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami świadczonych usług.

Wzmacnianie i uszczelnianie fundamentów

Proponowane metody iniekcyjne sprawdzają się w wielu sytuacjach. Zalecane są na przykład do wzmacniania i uszczelniania fundamentów. Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc dla właścicieli budynków narażonych na osiadanie, gdy konstrukcja osłabia się i widnieją na niej rysy. Możemy naprawić uszkodzenia betonu powstałe w wyniku pracy budynku, infiltracji wód, korozji zbrojenia lub narażenia na skrajne temperatury. W uszkodzone i rozszczelnione przestrzenie aplikujemy odpowiednie materiały, co przywraca jednolitą, stabilną strukturę fundamentów lub innych konstrukcji betonowych. Iniekcja ciśnieniowa betonu jest zatem sposobem na zapobieganie dalszej degradacji budynku i przywrócenie jego użyteczności. Najczęściej stosowanymi przez nas materiałami iniekcyjnymi do wypełniania rys są żywice akrylowe i poliuretanowe. Rodzaj aplikowanego rodka zawsze dostosujemy do potrzeb danego obiektu po dokonaniu wizji lokalnej i ustaleniu programu napraw.

Iniekcja rys i blokada przecieków wody

Do naszej specjalizacji zalicza się głównie uszczelnianie przecieków wody w konstrukcjach żelbetowych i betonowych. Iniekcja rys w betonie, iniekcja dylatacji, iniekcja styków w konstrukcji betonowej przeprowadzana jest między innymi w garażach podziemnych, szybach windowych, tunelach, zbiornikach na wodę lub inne substancje, basenach. Możemy wykonać ją nie tylko po zaprzestaniu wycieku, w porze suchej, ale także w czasie aktywnego przecieku wody przez konstrukcję. Swoją pracę zawsze rozpoczynamy od oceny sytuacji i doboru odpowiednich rozwiązań. Iniekcja ciśnieniowa jest niezwykle skuteczną metodą, należy ją przeprowadzić kompleksowo we wszystkich budzących wątpliwości i narażonych na infiltrację wód obszarach fundamentów czy innych strukturach betonowych, które wymagają uszczelnienia rys, styków, raków i niedowibrowanych miejsc podczas wykonywania betonowania. Materiały iniekcyjne można z powodzeniem wykorzystać do naprawy różnych rodzajów pęknięć, nieszczelności na przepustach instalacyjnych i stykach. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu fundamentów budynku można zapobiec przeciekaniu wody do jego wnętrza oraz zwiększyć stabilność gruntu pod konstrukcją, który może reagować na infiltracje wód opadowych lub gruntowych.

Nowoczesna iniekcja ciśnieniowa betonu

Dlaczego warto zdecydować się na nasze usługi? Przede wszystkim oferowana przez nas iniekcja ciśnieniowa rys w betonie i fundamentów przeprowadzana jest pod nadzorem kadry wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów. Ponadto dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który pozwala na sprawne przeprowadzenie zleconych prac. Metody iniekcyjne, jakie stosujemy, przywracają walory użytkowe obiektów i realnie zwiększają bezpieczeństwo ich użytkowników. Żele akrylowe i żywice poliuretanowe doskonale sprawdzają się do uszczelnień betonu, ponieważ są elastyczne, odporne na wahania temperatur, co gwarantuje trwałe uszczelnienie pęknięcia rysy. Ponadto charakteryzują się krótkim czasem utwardzania.

Chcesz naprawić uszkodzone fundamenty, zabezpieczyć budynek przed przeciekiem, uszczelnić strukturę zbiornika z betonu lub konstrukcję garażu podziemnego? Zgłoś się do nas. Do wszystkich tych zadań możemy wykorzystać iniekcję ciśnieniową. Skontaktuj się z nami, a opracujemy optymalny plan działania i wycenimy koszt jego realizacji. Zajmujemy się także osuszaniem ścian i murów ceglanych narażonych na długotrwałe zawilgocenie.

iniekcja cisnieniowa
iniekcja cisnieniowa
iniekcja cisnieniowa
iniekcja cisnieniowa

Nasza praca w liczbach

Iniekcji

Hydroizolacji powłokowych

Wykopów i wymiany gruntów