Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie ul. Gen Wł. Sikorskiego 78, Budynki 5, 20, 21 i 22

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji, izolacja pionowa, wymiana tynków na renowacyjne