Trasa S7, obiekty drogowe

Uszczelnienie rys w konstrukcji żelbetowej