Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji, izolacja pionowa