Muzeum w Nieborowie i Arkadii, budynek Wozowni, Nieborów

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji, izolacja pionowa