Zadzwoń do KW System

Metoda iniekcji

Iniekcja ciśnieniowa – sposób działania

Iniekcja niskociśnieniowa jest metodą odtworzenia izolacji poziomej ścian i murów zbudowanych z różnych materiałów (cegła, cegła/kamień, bloczek bet. , opoka itp.) nie ingerującą w konstrukcję budynku jak to ma miejsce np. w przypadku tzw. „podcinania muru”.

Iniekcja ciśnieniowa - KW System

Ponadto jest metodą bezwykopową- możliwe jest wykonanie iniekcji od zewnątrz lub wewnątrz budynku, w zależności od specyfiki danego obiektu. Może być stosowana przy bardzo dużej wilgotności muru/ściany – płyn iniekcyjny wręcz „wypycha” nadmiar wody nagromadzonej w materiale.

Wykonanie iniekcji polega na wywierceniu otworów w rzędzie co 10- 12cm, wpuszczeniu w otwory wstępnego zaczynu wypełniającego ewentualne pustki, wysyceniu ściany odpowiednią ilością materiału iniekcyjnego, zasklepieniu otworów.

Iniekcja ciśnieniowa - KW System

Przykłady wykonywania przepony w narożnikach budynków oraz w miejscach krzyżowania się ścian.

Iniekcja ciśnieniowa - KW System
Iniekcja ciśnieniowa - KW System

Iniekcja ciśnieniowa - KW System