Dom Studenta Olsztyn/Kortowo

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji