Dom Pomocy Społecznej „Barka” w Olsztynie, ul. Kuronia

Izolacja pionowa