Centrum Kulturalno – Rekreacyjne w Sierpcu, ul. Narutowicza

Izolacja pionowa