Budynek zabytkowy w Olsztynie, ul. Mickiewicza 33

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji.