Budynek prywatny, Wipsowo

Odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji, tynki renowacyjne