Budynek mieszkalno–usługowy w Iławie, ul. Sobieskiego

Izolacja stropu