Budynek gospodarczy, Nowa Wieś, Olsztyn

Sklejanie pęknięć żywicą epoksydową