Tradycyjną metodą odtwarzania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych są prace polegające na odkopaniu budynku z zewnątrz i wykonaniu na powierzchni ścian powłoki hydroizolacyjnej. Proces ten nazywamy odtworzeniem izolacji pionowej ścian fundamentowych. Ma on na celu zabezpieczenie budynku przed przenikaniem wilgoci (izolacja przeciwwilgociowa) lub wody (izolacja przeciwwodna) pochodzącej z gruntu lub opadów atmosferycznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby: prawidłowo przygotować podłoże pod hydroizolację, dotrzymywać reżimów technologicznych, pilnować grubości warstw i ciągłości hydroizolacji, wykluczyć ryzyko uszkodzenia wykonanej izolacji podczas zasypywania wykopu.

Miejsce wykonywania prac odgradzamy przed dostępem osób niezwiązanych z realizacją, a porządek po zakończonych robotach jest naszą wizytówką. W miejscach o utrudnionym dostępie izolację pionową jesteśmy w stanie wykonać od wewnątrz budynku, np. metodą iniekcji kurtynowej, za przegrodę w grunt.

Często okazuje się jednak, iż odtworzenie izolacji pionowej nie jest działaniem wystarczającym w walce z wilgocią (szczególnie w przypadku starych budowli). Ściany fundamentowe są narażone na wilgoć podciąganą kapilarnie – świadczącą o zdegradowanej na skutek upływu czasu izolacji przeciwwilgociowej poziomej lub braku tej izolacji.

KW System

KW System

Sposobem na skuteczne odtworzenie izolacji poziomej jest iniekcja niskociśnieniowa, która polega na wysyceniu muru środkiem hydrofobowym. Poprzez wywiercone otwory pod niewielkim ciśnieniem aplikowany jest materiał wytwarzający barierę dla wilgoci podciąganej kapilarnie.

Iniekcja niskociśnieniowa jest metodą bezinwazyjną, a używane do iniekcji materiały bezpieczne dla środowiska i użytkowników. Od początku istnienia firmy zabezpieczyliśmy z powodzeniem kilkaset budowli, a nasi zadowoleni klienci są tego najlepszym potwierdzeniem. Do naszego portfolio należą skuteczne zabezpieczenia przeciwwilgociowe obiektów Muzeum Narodowego, zabytkowych kamienic w centrum Starego Miasta Gdańska, pomieszczeń archiwów w urzędach Miast i Gmin oraz wiele innych odpowiedzialnych realizacji.